LATEST POST

Opdracht VNK (Vereniging van Nederlandse Koren): van VAR naar wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Het afschaffen van de VAR (Verklaring  Arbeids Relatie) op 1 mei 2016 en het invoeren van de wet DBA (Deregulering  Beoordeling  Arbeidsrelaties)  heeft consequenties. Wat die consequenties zijn en wat het advies is heeft de VNK voor u uitgezocht (op basis van de huidige informatie). Onderstaand advies is tot stand gekomen in overleg met de…

Lees verder →

GEEN VAR AANVRAGEN  VOOR 2016

Normaal gesproken kan ieder jaar vanaf september een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) aangevraagd worden voor het volgende jaar, maar dit jaar hoeft dat niet meer, in afwachting van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Lees verder →

CANTIAMO “REPRISE”

Sinds het vonnis van de meervoudige belastingkamer te Haarlem in de zaak Cantiamo is het niet meer rustig geweest in de koren- en orkestenwereld. Steeds maar weer werd de discussie opnieuw aangezwengeld omdat verschillende personen van mening waren dat zijn weer in een net andere positie verkeerden dan de Cantiamo-dirigent. In deze bijdrage vat ik…

Lees verder →

VAR blijft voorlopig bestaan

Onder aanvoering van de VVD, heeft de Tweede Kamer aan Staatsecretaris Wiebes gevraagd om de opvolger van de VAR-verklaring op de lange baan te schuiven. De zogenaamde BGL (Besluit geen loonheffingen) zal zodoende niet in 2015 ingevoerd gaan worden. Vanuit diverse belangenorganisaties, de Tweede Kamer en zelfs de Raad van State bleek de roep om…

Lees verder →

Marcel de Groen geeft Workshop ondernemen

Op dinsdag 26 november geeft Marcel de Groen een workshop bij het Muziekhuis te Deventer over ondernemen voor muziekdocenten. Zie voor nadere informatie: http://muziekhuisdeventer.files.wordpress.com/2013/10/workshop-26-nov-2013-muziekhuis-deventer.pdf

Lees verder →

Verkorte wekeneis voor artiesten wordt afgeschaft

Per 1 juni 2013 worden er twee uitzonderingen in de WW en WIA voor artiesten met kortlopende contracten afgeschaft: (1) het hogere dagloon en (2) de verkorte wekeneis. De Minister van Sociale Zaken vindt dat er anno 2013 geen uitzondering meer nodig is voor musici en artiesten.

Lees verder →

Nieuw VAR systeem per 2013-2014

Personen die nu meer dan drie jaar een VAR WUO hebben krijgen de opvolgende jaren automatisch weer een VAR WUO voor dezelfde beroepsomschrijving die ze al hebben. Dit systeem zal per 1 januari 2014 vervallen. Voor 2013 zijn de automatische VAR’s al verstrekt. Er komt volgend jaar wel een nieuw aanvraagsysteem, het huidige formulier zal…

Lees verder →

Wordt de VAR afgeschaft ?

20-9-12: webmodule die wordt beheerd door de Kamer van Koophandel. Let op: De regering wil het aantal zzp-ers terugdringen omdat uit onderzoek is gebleken dat vele zzp-ers eigenlijk in dienstbetrekking horen te worden genomen en deze laatste groep dus onterecht gebruik maakt van de fiscale ondernemersfaciliteiten. Als de VAR wordt afgeschaft zal de webmodule die…

Lees verder →

Dirigent 6%

Dirigenten kunnen sinds een vonnis van de Rechtbank Haarlem van 5 oktober 2011 ook het lage btw tarief berekenen voor de repetities. In ‘Artikelen en andere publicaties’ op deze website is een artikel over dit vonnis en het procesdossier geplaatst.

Lees verder →

Hoe beoordeeld de fiscus een VAR aanvraag (ook bij controle achteraf)

Zie hier de beleidsregels van de Belastingdienst bij de beoordeling of iemand in dienstbetrekking is of niet:Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking door de belastingdienst van de Minister van financien van 6 juli 2006

Lees verder →