Wordt de VAR afgeschaft ?

20-9-12: webmodule die wordt beheerd door de Kamer van Koophandel. Let op: De regering wil het aantal zzp-ers terugdringen omdat uit onderzoek is gebleken dat vele zzp-ers eigenlijk in dienstbetrekking horen te worden genomen en deze laatste groep dus onterecht gebruik maakt van de fiscale ondernemersfaciliteiten.
Als de VAR wordt afgeschaft zal de webmodule die daar voor in de plaats komt, naar verwachting dus ‘strenger’ zijn in die zin dat een verklaring van zelfstandigheid (nu: VAR WUO) minder snel zal worden afgegeven.
Zie hier de brief van 17-9-12 van de Staatssecretaris van Financiën een de Tweede Kamer.

Leave A Response

* Denotes Required Field