Nieuw VAR systeem per 2013-2014

Personen die nu meer dan drie jaar een VAR WUO hebben krijgen de opvolgende jaren automatisch weer een VAR WUO voor dezelfde beroepsomschrijving die ze al hebben. Dit systeem zal per 1 januari 2014 vervallen. Voor 2013 zijn de automatische VAR’s al verstrekt. Er komt volgend jaar wel een nieuw aanvraagsysteem, het huidige formulier zal komen te vervallen. Er komt een webmodule die onderdeel wordt van het “ondernemersplein” van de Kamer van Koophandel. Het gevolg van dit nieuwe systeem is dat de beoordeling vooraf zal plaatsvinden en niet zoals nu het geval is, achteraf.

Nieuw is dat opdrachtgevers aansprakelijk worden voor de in de webmodule aangegeven feiten en omstandigheden, voor zover de opdrachtgever hier beslissende invloed op heeft. Dit laatste sluit exact aan bij de opvatting die wij altijd in “musiconomie” hebben verdedigd, namelijk dat de VAR maar een zeer beperkte werking heeft.
Zodra meer bekend is over de invoering van het nieuwe VAR systeem zal dat op deze website worden gepubliceerd!

Leave A Response

* Denotes Required Field