Verkorte wekeneis voor artiesten wordt afgeschaft

Per 1 juni 2013 worden er twee uitzonderingen in de WW en WIA voor artiesten met kortlopende contracten afgeschaft: (1) het hogere dagloon en (2) de verkorte wekeneis. De Minister van Sociale Zaken vindt dat er anno 2013 geen uitzondering meer nodig is voor musici en artiesten.
www.allarts.nl/nl-NL/nieuws/167/ww-en-wia-uitzonderingen-voor-artiesten-worden-afgeschaft.html
Via deze link naar de website van All Arts is ook de brief van de minister te downloaden.

Musici en artiesten kennen momenteel een hogere WW-uitkering dan andere mensen. De WW voor musici en artiesten, die werken op basis van losse optredens, is gelijk aan het voorheen gemiddeld verdiende loon, terwijl de WW-uitkering gebruikelijk 70% van het laatstverdiende loon is.

Een tweede uitzondering is dat musici en artiesten sneller dan andere groepen in aanmerking komen voor een WW- of WIA-uitkering. Voor hen geldt een  minder strenge ‘wekeneis’. Dat betekent dat kunstenaars in plaats van 26 uit 36 weken, slechts 16 uit 39 weken gewerkt hoeven te hebben om in aanmerking te komen voor een uitkering.

Deze verschillen zullen worden afgeschaft, voor musici en andere artiesen gaan de dezelfde regels gelden als voor ‘normale’ werknemers.

Noot*
Dit is een extra argument om als musicus als zelfstandige met VAR WUO te willen werken. Alleen een musicus een lange invalbeurt (van 9 maanden) heeft of een éénmalige musicalproductie speelt zou nog in aanmerking komen voor een WW uitkering.

Is dat niet het geval dan wordt er wel premie afgedragen waar de musicus zeer zelden iets aan zal hebben. De musicus kan dan beter uitonderhandelen dat de premie, die de opdrachtgever toch had moeten betalen als de musicus zich had laten verlonen, tot de uitkoopgage (honorarium minus BTW) zal behoren.

Leave A Response

* Denotes Required Field