VAR blijft voorlopig bestaan

Onder aanvoering van de VVD, heeft de Tweede Kamer aan Staatsecretaris Wiebes gevraagd om de opvolger van de VAR-verklaring op de lange baan te schuiven. De zogenaamde BGL (Besluit geen loonheffingen) zal zodoende niet in 2015 ingevoerd gaan worden.

Vanuit diverse belangenorganisaties, de Tweede Kamer en zelfs de Raad van State bleek de roep om uitstel steeds sterker te worden. De kritiekpunten zien met name op de webmodule die bij de BGL gebruikt zou moeten worden alsmede de mogelijke toename van administratieve lasten voor opdrachtgevers.

Staatssecretaris Wiebes heeft de kamer geïnformeerd dat hij nu op zoek zal gaan naar alternatieven. Tot die tijd zal de VAR-verklaring in de huidige vorm blijven bestaan en blijven opdrachtgevers verzekerd van een vrijwaring voor  de loonheffingen. Zzp-ers zullen hoogstwaarschijnlijk spoedig een nieuwe VAR-verklaring voor het jaar 2015 kunnen aanvragen. Vanwege de aangekondigde invoering van de BGL was dit namelijk nog niet mogelijk.

Tweede kamer stelt vragen over Catiamo !!

Naar aanleiding van vragen gesteld door de tweedekamerleden Omtzigt en Keijzer (CDA) met betrekking tot de BTW tarieven voor dirigenten naar aanleiding van de zaak Catiamo, heeft staatssecretaris Wiebes (VVD) vandaag antwoord gegeven. Deze antwoorden laten aan duidelijkheid niets te wensen over.
Dirigenten (en andere musici) doe er uw voordeel mee. Zie onderstaande link:
Kamervragen en antwoorden naar aanleiding van de zaak Cantiamo

Volkskrant 9 april 2014
De Belastingdienst gaat ‘schijnzelfstandigen’ (zoals veel voorkomt in het onderwijs) aanpakken.
Dat is de omgekeerde wereld… deze schijnzelfstandigen zijn niet zelden niet vrijwillig zelfstandig.

Wet werk en zekerheid
In de map ‘artikelen’ is op 28-1-14 een interessant artikel van Rebecca Nagelopgenomen over de gevolgen van de wet werk en zekerheid voor het kunstvakonderwijs. Docenten met minder dan een halve baan kunnen niet meer 8 jaren aan hei lijntje worden gehouden voor dat zij een overeenkomst voor onbepaalde tijd dienen te krijgen.

Vonnis van 2 december 2013 van de Kantonrechter te Amsterdam (Strubbe/Leerorkest)
Het nadrukkelijk kwalificeren van de overeenkomst van Overeenkomst van Opdracht (door een muziekschool) heeft geen zin als de uitvoering van die overeenkomst aan de kwalificaties van een arbeidsovereenkomst voldoet.Voor leken: Als er sprake is van Gezag – Arbeid – Loon, dan is er een arbeidsovereenkomst ook als wordt deze in een overeenkomst nadrukkelijk ontkend. In dit vonnis wordt (wederom) bevestigd dat er snel sprake is van gezag. In dit geval al omdat de docent zich aan een rooster diende te houden.
Goed nieuws voor docenten die door hun “werkgever” worden gedwongen een overeenkomst van opdracht te tekenen.

Leave A Response

* Denotes Required Field