Arteconomie

Boek ArteconomieArteconomie is het zusterboek van Musiconomie. Arteconomie is speciaal geschreven voor alle kunstenaars die geen podiumartiest zijn zoals schilders, beeldhouwers, fotografen, ontwerpers, enz.

Met name omdat op de niet-podiumkunstenaars de zogenaamde artiestenfictie niet van toepassing is behoeft de uitleg van het fiscale systeem voor niet-podiumkunstenaars een andere systematiek. Op dit deel van de website staan aanvullingen en wijzigingen op het Arteconomie boek vermeld.