Het Boek

Boek MusiconomieMusiconomie is de titel van een boek dat de bedrijfseconomische en juridische aspecten van de beroepspraktijk van musici en andere artiesten behandelt. Het boek is primair geschreven voor musici of andere artiesten die zich willen voorbereiden op het ondernemerschap.

Musiconomie behandelt het systeem van belastingen, samenwerkingsvormen (rechtsvormen), intellectuele eigendom, het overeenkomstenrecht, het arbeidsrecht en het opzetten en bijhouden van een eenvoudige administratie. De in Musiconomie verzamelde kennis moet een podiumkunstenaar in staat stellen een eigen onderneming te runnen.

Juridische informatie veroudert soms snel. De combinatie van boek (vierde druk) en deze website geven een actueel beeld van de materie.