FAQ

FAQ vraag & antwoord
De Auteurs van musiconomie beantwoorden uw vragen graag. Voorwaarde is dat de vragensteller zich bekend maakt en behalve zijn of haar naam ook werkkring en woonplaats bekend maakt. Als vanzelfsprekend worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld en niet bewaard.
Eventueel in de rubriek FAQ geplaatste vragen en antwoorden zullen worden geanonimiseerd.

Klik hier om een vraag te stellen.


VRAAG 17-6-13
Is de ontvanger van inkomsten uit crowdfunding zoals via www.voordekunst.nl  omzetbelastingplichtig over deze inkomsten?

ANTWOORD
In juridische terminologie heet het zo mooi "er is geen sprake van een prestatie die onder bezwarende titel plaatsvindt".
In gewoon Nederlands betekent dat, dat omdat er geen rechtstreeks verband is tussen de prestatie en de vergoeding, we zeggen ook wel 'er is geen sprake van een bedongen vergoeding', de ontvanger van gelden uit crowdfunding niet omzetbelatingplichtig is over deze gelden. Ze zijn dus 'vrijgesteld'. Let op: de tegenover deze inkomsten staande btw van kosten is dus ook niet als voorbelasting verrekenbaar.

VRAAG 10-2-13
Zojuist las ik uw artikel over de maatschap op uw website. Al sinds 5 jaar is onze band een maatschap. We hebben dat zo geregeld op advies van onze accountant. Ik heb ook hem uw artikel laten lezen maar hij houdt vol dat het fiscaal beter voor ons is en dat het met de hoofdelijk aansprakelijklheid wel zal loslopen. Wie moet ik nou geloven?
ANTWOORD
Wie js moet geloven kan ik je niet zeggen dat moet je zelf bepalen. Je accountant kan gelijk hebben dat de maatschap fiscaal beter voor je is omadt jullie waarschijnlijk gebruik maken van de zelfstandigenaftrek en dat is een niet onaanzienlijk voordeel voor kleine ondernemers.
Als het om de aansprakelijkheid gaat kan ik alleen maar verwijzen naar de wet, de jurisprudentie en de doctrine (litaratuur). Daaruit volgt dat een band als maatschap in beginsel niet mogelijk is omdat een hoofdkenmerk van een band is dat deze onder gemeenschappelijke naam naar buiten treedt. Op grond van het "substance over form" beginsel maakt een schuldeiser een zeer goede kans een willekeurige maat/vennoot op grond van hoofdelijkheid voor de volledige schuld aan te spreken.
Zelf zou ik nooit deel willen uitmaken van een band die een maatschap of een VOF is. Een ongeluk zit in een klein hoekje en verzekeringsmaatschappijen zullen er alles aan doen om de schade niet te hoeven dekken. Schulden die ontstaan op grond van onrechtmatige daad zijn niet te verzekeren. Elk lid van de band is zo een potentieel gevaar voor elk ander lid van de band.
Natuurlijk is risico lopen een keuze. Het staat eenieder vrij om zijn of haar onderneming zodanog in te richten zoals hij of zij wil. Een risicoloos bestaan voor ondernemers bestaat niet maar het opzoeken van risico is een ander ding. Ik laat de beker aan mij voorbij gaan.
Alles overziend adviseer ik om na te gaan of het fiscale voordeel van de maatschap wel opweegt tegen het aansprakelijkheidsrisoco dat je loopt.
TL

VRAAG 5-1-13
Als artiestenbooker heb ik een overenkomst opgesteld en ter ondertekening aan de opdrachtgever gezonden. Wij doen daar altijd een gefrankeerde antwoordenveloppe bij. Toen de overeenkomst niet binnen een week retour kwam heb ik een mail gestuurd met het verzoek de overeenkomst per ommegaande te tekenen en retour te sturen. Daarop kwam per mail een antwoord dat de opdrachtgever nu in het buitenland zat en pas over 14 dagen terug in Nederland was. Ook schreef de opdrachtgever dat ik me geen zorgen hoefde te maken en dat hij de overeenkomst zou tekenen en retour sturen als hij terug was. Toen ik drie weken later nog geen overeenkomst retour had ben ik gaan bellen. De opdrachtgever liet me toen doodleuk weten dat hij er van af zag. Toen ik 'm op de overeenkomst wees zei hij dat er geen overeenkomst is omdat hij niet heeft getekend. Kan dat zomaar ??
ANTWOORD
Nee, dat kan niet zomaar. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding, dat hoeft niet op papier te staan maar het is voor de bewijsbaarheid wel handig als een overenkomst schriftelijk wordt bekrachtigd. Nu de opdrachtgever al per mail heeft laten weten de overeenkomst aan te willen gaan sta je sterk. Je kunt nu nakoming vorderen bij de rechter. Ik adviseer je ook om dat te doen. Je moet je wel realiseren dat de relatie met de opdrachtgever dan definitief averij zal oplopen.

VRAAG 24-12-12
Ik ben musicus met een grote "privé" lespraktijk, optreden doe in nauwelijks maar mijn lespraktijk loopt (door het teloorgaan van de muziekschool) steeds beter. Ik vraag me nu af of ik voor het komende jaar wel een VAR moet aanvragen. Volgens mijn boekhouder wel. Hij zegt dat je zonder VAR geen facturen mag schrijven. Uit uw boek (4e druk p. 63) maak ik op dat een VAR niet noodzakelijk is voor een eigen lespraktijk. Wie heeft gelijk?
ANTWOORD
Ik deel de opvattingen van de boekhouder niet. Er zijn zoveel ondernemers voor wie een VAR niet nodig is. Neem bijvoorbeeld een schoenwinkelier. De VAR is alleen om "zekerheid" te verkrijgen als het nog maar de vraag is of men ondernemer is ten opzichte van de opdrachtgever (wellicht is er toch sprake van een dienstbetrekking). In het geval van de schoenwinkelier komt het toch ook niet in iemands gedachte om te veronderstellen dat een klant van de winkelier wel eens zijn werkgever zou kunnen zijn ? Jou praktijk is vergelijkbaar met die van de schoenwinkelier. Zolang je leerlingen in een vrije markt werft en individuele lesovereenkomsten met de leerling sluit (kan ook mondeling of zelf stilzwijgend) heeft een VAR geen enkele zin.
Nog even terug naar je boekhouder: Nergens in/uit de wet staat staat of volgt dat een ondernemer geen facturen zonder VAR mag sturen. Sterker nog, zelf een persoon die geen ondermer is mag als hij een incidentele overeenkomst van opdracht of aanneming sluit een factuur sturen voor de overeengekomen prijs.

VRAAG 14-12-12
In een contract dat ik heb gekregen voor een optreden dat ik zal gaan verzorgen staat dat de organisator (een kamermuziekstichting) het recht heeft om onemen te maken en te publiceren en exploiteren. Ik vind dat geen fijn idee. Stel dat de opname slecht is, kan ik publicatie dan nog tegenhouden?
ANTWOORD
De stichting kan dat bedingen maar je hoeft het natuurlijk niet te accepteren. Ik zou bellen om te overleggen. Als ze welwillend zijn dan kun je voorstellen dat je het beding in het contract doorstreept en de doorhaling in de kantlijn parafeert. Als hun dat vervolgens ook doen is de doorhaling rechtsgeldig. je kunt dan altijd achteraf, als je het beeld en/of geluidsmateriaal goed genoeg vindt, toestemming geven voor publicatie.

VRAAG 8-12-12
Per 1 januari wordt het tijd dat ik me ga inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Uit je colleges weet ik nog dat je kritisch was over de KvK. heb je nog tips?
ANTWOORD
Je begint met een gelukje. Vanaf 1-12-12 is de inschrijving in het Handelsregister gratis. Let wel op met het verstrekken van je gegevens. Geef alleen (1) naam, (2) adres (3) woonplaats en (4) omschrijving van de onderneming (in jou geval alleen "musicus"). Geef geen mailadressen, webadressen en telefoonnummers tenwij je kapot wilt worden "gespamd" en lastisg wilt worden gevallen door agressieve verzekeringen- en advertentieverkopers en ander gespuis. De KvK verkoopt je gevens door. De belofte dat niet te doen als je dat aangeeft is kansloos. De gegevens worden namelijk wel gepubliceerd en zo zal het gespuis je vinden. Dringt de medewerker van de KvK (ook een soort verkoper) aan die gegevens toch te verstekken dan zeg je gewoon: ik heb geen telefoon en ik weet niet wat internet is !

VRAAG 13-11-12
Vandaag las ik je artikel in Zing over de BTW voor dirigenten. Er is een situatie die je een grensgeval zou kunnen noemen. Wat als ik als koordirigent voor een professionele productie een koor voorbereid, het concert niet zelf dirigeer, maar wel verantwoordelijk ben voor het kooraandeel. Ik sta als koordirigent in het boekje, krijg applaus en bloemen op het podium. Dat is volgens mij onlosmakelijk deel van het artistieke eindresultaat. Dus laag tarief?
ANTWOORD
De uitspraak van de rechtbank in de Cantiamo zaak komt er op neer dat de rechtbank aanhecht bij de regel "de nevenprestatie volgt de hoofdprestatie" (als het gaat om de vraag welk BTW tarief van toepassing is). Nu de hoofdprestatie "optreden" is en die prestatie in het lage tarief valt volgt de nevenprestatie 'repeteren' die bij de gratie van de hoofdprestatie alsdan ook in het lage tarief valt. Ontbreekt het optreden zelf dan valt er niets meer te 'volgen' en zal het hoge tarief moeten worden toegepast.Het spijt me, ik kan het ook niet leuker maken…TL

VRAAG 10-11-12
Binnen de Stichting X (orkest) is een verhitte discussie tussen
1. Penningmeester en
2. Ingehuurde arrangeur
De penningmeester zegt nl dat hij niet kan uitbetalen zonder VAR van de arrangeur, de arrangeur zegt van wel.
Wie heeft gelijk?

ANTWOORD
Het is simpel…
De vraag is:
1. Is er sprake van een normale dienstbetrekking op grond van art. 7:610 BW an daarmee inhoudingsplicht op grond van art 1 Wet LB? Nee want er is geen sprake van gezag en er wordt niet voldaan aan het "gedurende een zekere tijd" – criterium, bovendien hoeft de arrangeur de arbeid niet persoonlijk te verrichten.De opsomming is enuntuatief dus als reeds aan één criterium niet is voldaan is er geen sprake van een dienstbetrekking. In casu is aan drie van de vier cretaria niet voldaan.
> Of
2. Is er op grond van art. 1 Wet LB spraken een fictieve dienstbetrekking (artiesten of beroepssporters)? Nee, want een arrangeur is geen "artiest" ("Artiest = een direct door het publiek waarneembare artistieke prestatie leveren).
Conclusie: Er is geen sprake van een dienstbetrekking of een fictieve dienstbetrekking waardoor en geen  inhoudingsplicht is en dus geen VAR is vereist want de functie van de VAR (WUO) is immers het doorbreken van de inhoudingsplicht en de premieplicht.
De arrangeur heeft gelijk.
TL

VRAAG 9-11-12
Beste Ton
Ik ben muzikaal leider van een jeugmuziektheatergezelschap (40 kinderen onder de 21 jaar) en ik repeteer wekelijks met ze, om 1x per jaar een weekend in het theater een musical op te voeren.
Ik weet dat onderwijs in muziek, dans, drama en beeldende vorming, aan personen jonger dan 21 jaar is vrijgesteld van btw. Maar ik factureer maandelijks aan een het muziektheater. Ze zijn een vereniging die btw-plichtig is. Mag ik gewoon zonder btw factureren aan een btw-ondernemer??
Misschien een stomme vraag, want ik factureer mijn pianoleerlingen onder de 21 jaar in mijn eigen lespraktijk gewoon zonder btw. Maar wellicht is dat anders als je het aan een btw-plichtige ondernemer factureert?

ANTWOORD
Beste D.
1. Het antwoord is JA, je kunt zonder BTW factureren aan de rechtspersoon wan het gaat om de prestatie die je verricht en niet voor wie je die prestatie verricht
2. Maar…. Muzikaal leider zijn is niet “lesgeven” en dus is het niet vrijgesteld. Het is 6% als alle repetities op een uitvoering zijn gericht en 21% als dat niet het geval is (zie over dat laatste in de rubiek 'artikelen' op deze website) één maal per jaar optreden is wellicht wel heel mager om er van te spreken dat alle repetities op de uitvoering zijn gericht dus ik (kan het ook niet leuker maken) zeg 21%.

VRAAG 31-10-12

Geachte meneer Lamers,
Ik heb een liedje opgenomen en wil deze naar een aantal platenmaatschappijen sturen.
Echter wil ik natuurlijk niet dat iemand met mijn muziek ervandoor gaat dus wil ik daar auteursrechten op vestigen.
Nu hebben meerdere mensen hem verteld dat dit mogelijk is bij de belastingdienst alleen de belastingdienst zegt weer van niet. Ook is hem verteld dat door simpelweg de cd met het liedje via aangetekende post naar zichzelf te sturen al voldoende is gezien je dan een datumstempel hebt.
Mijn vraag is dan ook hoe kan iemand het eenvoudigst een auteursrecht op een nummer/lied vestigen?
M

ANTWOORD
Dag M,
Het auteursrecht komt toe aan de 'maker' van het werk. Het is niet mogelijk om de rechten constituerend te vestigen in die zin dat je het recht ergens kunt inschrijven o.i.d. Simpel vanwege het feit dat de maker het werk heeft gemaakt is voldoende om rechthebbende te zijn. De bewijsbaarheid is natuurlijk wel een issue. je kunt inderdaad een depotdatum aanvragen bij de belastingdienst (vestigingen in de provinciehoofdsteden) of nog beter bij een notaris (dat zal niet gratis zijn). Je kunt het werk (de cd) ook per aangetekende post aan jezelf sturen en de enveloppe niet openen. het laatste bewijs is wel niet zo hard als registratie door een notaris of de belatingdienst maar 'redelijk' sterk.
Succes
Ton Lamers

Vraag 20-10-12
Geachte heer Lamers,
Met belangstelling heb ik kennis genomen van de zaak "Cantiamo". Denkt u dat het lage BTW tarief voor dirigenten alleen kan worden toegepast als men koordirigent is. Ik ben namelijk orkestdirigent (HaFaBra). Kan ik het lage tarief ook toepassen voor repetities?

ANTWOORD
Beste X,
Ja, de werking van het vonnis is niet aan een muziekstijl of soort gebonden. Alle dirigenten maar ook repetitoren kunnen hier hun voordeel mee doen. Over de exacte betekenis van het vonnis verwijs ik naar het artikel dat ik over de zaak heb geschreven.
Succes, TL

VRAAG 19-10-12
Beste meneer Lamers,
In 2011 heb ik samen met XXX mijn boek YYY in de uitgegeven in samenwerking met ZZZ uitgevers.
ZZZ is afgelopen september failliet verklaard, inmiddels zijn zij ook al weer doorgestart onder een andere eigenaar. De nog niet verkochten boeken liggen bij hen in stock.Het vervelende is dat zij de gefactureerde royalty's over 2011 nog niet voldaan hebben.Ik wacht nog op correspondentie van de curator, heb bij de curator wel kenbaar gemaakt wat mijn vorderingen op ZZZ zijn.
Is het zo dat ZZZ de royalty's niet meer hoeft uit te betalen omdat ze failliet zijn gegaan. Mag dat zo maar, kan ik daar bezwaar tegen maken? Ik heb ook vernomen dat de nieuwe eigenaar van ZZZ mij waarschijnlijk een nieuw contract zal gaan aanbieden, kan dat allemaal zo maar ? Zou ik op een of andere manier invloed kunnen uitoefenen op de boeken die nog bij hen in stock liggen? Als genoegdoening omdat ze me waarschijnlijk de royalty's niet uit gaan betalen.

ANTWOORD
Het faillissement werkt, zeer kort gezegd, in Nederland als volgt.
Op het moment dat de rechter het faillissement uitspreekt is de eigenaar/bestuurder van de onderneming niet meer bevoegd om rechthandelingen namens de onderneming te verrichten. Hij mag dus niet meer betalen, noch iets 'kopen'.
De rechter benoemd een curator (dat is een advocaat) die de 'boedel' (de combinatie van activa en passiva) moet afwikkelen. Hij moet er voor zorgen dat het vermogen dat over is (als dat er al is) zo eerlijk mogelijk onder de schuldeisers word verdeeld. Allereerst gaat daar het salaris van de curator zelf van af, vervolgens moeten de zogenaamde 'preferente' schuldeisers eerst worden voldaan. Dat zijn eventuele hypotheekhouders (die komen het eerst) en vervolgens de belastingdienst. Als die zijn voldaan wordt wat over is in verhouding naar de hoogte van de vordering onder de overige 'concurrente' schuldeisers verdeeld. Doorgaans (eigenlijk meestal) wordt aan de concurrente schuldeisers niet meer toe gekomen omdat alles al op is als de hypotheelhouders en de belastingdienst hun deel hebben 'gepakt'. Vaak krijgt zelfs de belastingdienst maar een deel omdat er weinig of niets te verdelen is.
Het komt niet zelden voor dat de failliete onderneming wordt doorverkocht door de curator. Uit die opbrengst voldoet de curator zichzelf, de eventuele hypotheekhouders en de belastingdienst voor zover dat kan. De nieuwe eigenaar begint met een schone lei, hij neemt de schulden niet mee over omdat hij die heeft afgekocht bij de curator (die anders veel minder had gekregen om te verdelen).
Jij bent een concurrente schuldeiser. Zodra de curator de boedel geheel heeft afgewikkeld neemt ie contact met je op. Er zijn dan twee mogelijkheden:
1. Er is nog geld over en je krijgt (een deel) betaald, maar dat zou me zeer verbazen want doorgaans is er niets meer.
2. De curator stuurt een briefje dat de boedel leeg is en dat je vordering niet kan worden voldaan (daar zou ik maar rekening mee houden.
Vervolgens is je relatie met de nieuwe eigenaar helemaal schoon/nieuw. Hij heeft geen enkele verplichting jegens jou. Als hij wil (en jij ook) kun je een nieuwe overeenkomst sluiten. Jij kunt dan niet zeggen dat je nog gecompenseerd wilt worden want daar heeft hij niets mee te maken. Kortom je bent 100% afhankelijk van het belang dat de nieuwe eigenaar met jou heeft.
Het spijt me je niet beter te kunnen berichten maar zo werkt het faillissementsrecht en dat is ook wel logisch want anders zou er nooit een einde komen aan de toestand van faillissement.  TL